top of page

ALTERNIA - tradiční čínská medicína

Odborné poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny, vhodné pro všechny, kteří hledají alternativu pro své zdraví

AKUPUNKTURA
Základní pilíř TCM

Přesné období vzniku akupunktury se, vzhledem k jeho stáří, nedá určit, ale nejstarší nalezené akupunkturní jehly jsou staré až 7000 let. Velmi podrobně je akupunktura popsána už ve starých čínských dílech z doby cca. 2000 let před naším letopočtem. 

Akupunktura je spolu s fytoterapií nejsilnějším nástrojem TCM k ovlivnění stavů nerovnováhy. Je jednou z nejúčinějších metod cílené reflexní terapie. Kombinace specifických bodů tvoří tzv. akupunkturní sestavu, která je vždy volena individuálně a s ohledem na aktuální stav každého jednotlivce. 

Nejběžněji se akupunkturní body stimulují pomocí jehliček, ale i akupresurně, elektroakupunkturou či laserovým světlem. Dalšími pomocnými metodami jsou guasha, požehování moxou či baňkování. Tři posledně zmíněné metody jsou taktéž využívány již tisíc let. 

Jedná se o naprosto bezpečnou metodu bez vedlejších vlivů. Na ošetření akupunkturních drah/bodů dochází klient jednou až dvakrát týdně, v závěru terapie jsou prováděna udržovací sezení v rozsahu 14ti dnů až měsíce.

Doplňkovou metodou akupunktury/akupresury je taktéž ušní akupunktura, která je o mnoho tisíc let mladší sestřičkou tradiční akupunktury. Zde se ke stimulaci bodů nejčastěji užívají semínka vakárie. 

Bolí stimulace bodů?

Stimulace je bezbolestnou metodou. Je zde však žádoucí dosažení "doteku Qi". Jedná se o zvláštní pocit, který je charakterizován různými vjemy v místě stimulace, někdy se také promítá do průběhu příslušné akupunkturní dráhy. Nejčastěji jej lidé popisují jako mravenčení, pocity tepla, rozpínání,  tíhy v okolí daného bodu či v průběhu části akupunkturní dráhy.

 

bottom of page