top of page

ALTERNIA - tradiční čínská medicína

Odborné poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny, vhodné pro všechny, kteří hledají alternativu pro své zdraví
Co je tradiční čínská medicína?

 

Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém starý tisíce let, který vychází z taoistických principů, především z teorie o Yinu a Yangu a z učení o pěti prvcích. TCM je založena na velmi podrobné individuální diagnostice: zdravotní stav je posuzován celostně, tzn. bere u každého člověka v úvahu  nejen činnost všech vnitřních orgánů, ale i emoční rozpoložení, celkovou konstituci a zdravotní anamnézu během celého života.

 

Jedná se o efektivní a dostupnou alternativu západní medicíny.

 

Soubor všech problémů u daného jednotlivce tvoří takzvaný „obraz nemoci“ a na každý takový „obraz“ má čínská medicína mnoha staletími prověřené postupy, kterými lze tělo navrátit zpět do rovnováhy. 

Přestože je problém řešen dle principů čínské medicíny, je při něm vždy zohledňován stav i z hlediska západní medicíny. Během terapie jsou brány v potaz i dodané lékařské zprávy a laboratorní nálezy. Metody čínské medicíny nejsou náhradou konvenčních postupů, slouží však jako jejich účinný doplněk, a to především v případech, kdy postupy západní medicíny nejsou účinné nebo neberou v potaz skutečnou příčinu problému. V mnoha případech může být čínská medicína i vhodným doplňkem již probíhající západní léčby.

Proč tradiční čínská medicína pomáhá?

TČM hledá příčiny nerovnováhy (tzv. kořeny nemoci). Vyléčí-li se „kořeny“, nemoc odezní, tělo se navrátí do rovnováhy a „koruna stromu může košatět a vzkvétat“. Neléčí-li se kořen nemoci, „strom chřadne“. Ošetřování „větviček“ snad napomůže lepšímu vzhledu stromu, ne však jeho skutečnému zdraví.

 

TČM má propracovaný systém diagnostiky a terapie. Diagnostika sestává z dotazování, pozorování jazyka a pulzu.

 

K obnovování tělesné rovnováhy je obvykle využívána kombinace několika terapeutických metod - pilířů TCM (fytoterapie, dietetika, harmonizace akupunkturních drah, masáže Tuina a cvičení Qigong).

Východní přístup...
Čínská medicína se vyvíjela v průběhu několika tisíciletí. Nabízí zcela jiný přístup k chápání těla, než jej známe my. V čínské medicíně je zdraví chápáno jako stav dokonale dobrého zdravotního stavu - zcela v protikladu k západní medicíně, která definuje zdraví pouze jako "nepřítomnost nemoci". Principy TCM vycházejí ze skutečnosti, že celé lidstvo je součástí přírodního prostředí a že zdraví nebo rovnováhy může být dosaženo jen tehdy, když se člověk drží přírodních zákonů a přizpůsobí se klimatu, aktuálnímu ročnímu období a geografickému okolí. To je filozofie Tao, způsobu života, kterého se lidé v dávných dobách drželi. 
bottom of page