top of page
bachovky.jpg

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Účinná pomoc pro uvolnění zablokované životní energie

Bachovy květové esence

 

Bachovy květové esence sice nespadají do systému TCM, v posledních letech se však jejich účinků stále častěji  a s úspěchem využívá v kombinaci s metodami TCM. Esence se i zde volí individuálně a s ohledem na potřeby daného člověka.

Esence tvoří 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhají člověku, aby sám zvládl negativní nálady, např. strachy, žárlivost, ukřivděnost, smutek, přecitlivělost... 

Pokud se mysl stane harmonickou, nastartuje se přirozená obranyschopnost organismu. 

Květové esence pomáhají lidem nalézt komplexní pohled na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům.

Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek
k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Bachovky mohou bez obav užívat všichni.

"Takzvaná nemoc je vždy důsledek hlubokého vnitřního nesouladu a nám je již zřejmé, že dokud se budeme zabývat důsledky a neodstraníme hlavní příčinu, k vyléčení nedojde a nebo bude pouze zdánlivé."

Dr. Edward Bach

Časté využití Bachových esencí:

Klidný spánek  (nespavost, myšlenkový neklid)

Krizová esence  (vypjaté situace)

Pro děti (vztekání, nástup do kolektivu, strachy)

Pro zvířata (žárlivost, dominance, agresivita)

Pro těhotenství a porod (období změn, kolísání nálad)

Pro náročné období (dieta, svatba, studium, rozvod, nemoc)

S čím pomáhají "bachovky"?

- nevysvětlitelné obavy, nervozita

- kritičnost, netolerance

- těžkost říci ne

- zpochybňování svých schopností

- obavy ze ztráty sebekontroly

- neschopnost poučit se z chyb

- majetnické sklony

- zasněnost, nezájem o přítomnost

- pocity méněcennosti, nečistoty

- pocity přehnané odpovědnosti

- sklíčenost, poraženost

- beznaděj, zklamání, pesimismus

- neschopnost být sám, sebestřednost

- žárlivost, zlost, hněv, nenávist

- myšlenky na minulost, nostalgie

- kolísavé nálady, absence radosti

- popudlivost, netrpělivost, prudké reakce

- nesebedůvěra, komplexy méněcennosti

- obavy ze známých věcí, nemoci, smrti

- bezdůvodná melancholie

- boj i přes úplnou vyčerpanost

- tělesná a duševní únava a vyčerpání

- výčitky svědomí  pocity viny

- přehnané obavy, starosti o druhé

- panika, strach, pocity bezmoci

- nepružnost, sebezapření

- nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost

- tělesný a duševní šok

- zoufalství

- přílišné nadšení

- ctižádost, dominance

- ochrana před změnami a vlivy

- samotářství, rezervovanost

- nechtěné myšlenky, samomluva

- nejistota ohledně životního úkolu

- apatie, rezignace, vnitřní kapitulace

- zatrpklost, vnitřní hněv, oběť osudu

UPOZORNĚNÍ:

- Pokud máte neobvyklé či nevysvětlitelné symptomy, ztrátu vědomí, trpíte vážnými emočními problémy nebo máte pocit, že byste mohli  ublížit sobě nebo ostatním, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

- Bachovy květové esence neslouží jako náhrada léků, které užíváte.

bottom of page