top of page

INFORMACE PRO KLIENTY

Veškerá doporučení a procedury v této poradně TCM nenahrazují péči Vašeho lékaře ani již probíhající léčbu, včetně užívání léků západní medicíny. Bez doporučení svého lékaře nevysazujte žádné léky na lékařský předpis!

JAK PROBÍHÁ PRVNÍ NÁVŠTĚVA?

Během prvního sezení vyslechnu, co Vás trápí a poté se Vás doptám na různé věci, týkající se Vašeho zdravotního stavu. Lékaři ve staré Číně sestavili pečlivě vypracovaný systém otázek, který je využíván dodnes a který mi pomůže osvětlit, jak je vše ve Vašem organismu „nastaveno“ a napoví, kterým směrem se bude třeba ubírat. Předběžnou diagnózu, která se vynořila na základě předešlého pohovoru (ptám se na vše od hlavy až k patě), je ještě třeba potvrdit a „podepřít“ odběrem pulzu a pohledem na jazyk. Na základě získaného výstupu pak společně projdeme možnosti, kterými lze daný problém řešit. 

Aby to však nebylo tak úplně jednoduché, často se u každého objevuje několik problémů naráz a pak je na každém praktikovi, aby ve spolupráci s klientem, našel ten správný koneček, za který se musí zatáhnout, aby se celé klubko rozmotalo. To, jestli se podaří klubko rozmotat, samozřejmě závisí na více faktorech. Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšné léčby je aktivní spolupráce ze strany klienta, tzn. ochota postavit se problému čelem a aktivně se podílet na jeho řešení. Obvykle je, kromě fytoterapie či akupunktury/akupresury, nutné dodržovat i doporučená dietetická opatření, případně také upravit životní styl a tím zajistit, aby se daný problém nevracel nebo neprohluboval.

 

Jaké otázky budete dostávat?

Jsou to otázky, z nichž některé slýcháváte i od svého lékaře a ještě mnoho dalších navíc. Bude mne například zajímat, zda Vám bývá častěji zima nebo horko, zda se potíte více než ostatní nebo to, jak funguje Vaše trávení. Také mne bude zajímat, jak vypadá Váš běžný den, co jíte, co Vám dělá radost a co naopak starost a také, jak se celkově cítíte.

Na rozdíl od konvenční medicíny jsou v TCM velmi důležitým vodítkem subjektivní pocity klienta. Proto mne budou zajímat i Vaše pocity a vjemy, které jsou z hlediska západní medicíny nevýznamné či podružné. 

Vstupní pohovor trvá obvykle 60-90 minut.

Péče o jazyk :-)

Před vstupní konzultací jazyk nijak nečistěte a pokuste se alespoň 2 hodiny předem nekonzumovat kávu, černý čaj, barevné potraviny a bonbony. Jazyk je jedním z výborných nástrojů v diagnostice, tak ať se o něj neochudíme ;-)

Jak se připravit na první návštěvu?
  • Ujasněte si, co Vás trápí a zkuste si uvědomit od jaké doby problém máte či zda mu něco zvláštního předcházelo

  • Připravte si seznam všech léků a potravinových doplňků, které užíváte

  • Můžete vzít s sebou i aktuální zdravotní dokumentaci

  • Nebojte se :-)

bottom of page